Mobirise

Rehabilitačné liečebné výkony

Rehabilitačné liečebné výkony predstavujú samostatné procedurálne úkony, ktoré sa zameriavajú na  prinavrátenie zdravia a znovu začlenenia sa do domáceho ako aj do pracovného prostredia. Využívame komplexné prostriedky na prevenciu a liečbu porúch zdravia a ich následkov s cieľom jeho maximálnej obnovy a zachovania, zlepšenia telesných, duševných funkcií a pracovných schopností.
LEKÁRSKE VÝKONY 

Medzi lekárske výkony sú zaraďované aplikácie infúznej liečby, injekčnej liečby ako aj aplikácia plynových injekcií, ktoré vykonáva lekár v odbore FBLR – fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia na príslušnej pobočke zdravotníckeho zariadenia Bioreštart. Dané Výkony sa zaraďujú ako doplnkové služby. 
Podanie infúznej liečby

Infuzioterapia je liečba infúziami s cieľom dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu pacienta. Ide o moderný spôsob ambulantnej liečby u indikovaných ochorení, praktizovaný u pacientov, ktorí si nemôžu z časových alebo iných dôvodov dovoliť hospitalizáciu. Ambulantnú infúznu liečbu možno poskytnúť vtedy, ak to celkový zdravotný stav pacienta umožní, čo posúdi lekár, ktorý infúznu liečbu odporučil.
Podanie injekčnej liečby

Aplikujeme liečivé látky pomocou injekcie - ihly do svalu (intramuskulárna injekcia) alebo do žily (intravenózna injekcia) s rýchlym nástupom účinku. V rámci ambulancie FBLR má podanie injekčnej liečby protibolestivý efekt, svalovo uvoľňujúci efekt a dochádza k celkovej relaxácii pacienta.

Aplikácia plynových injekcií

Plynové injekcie sú jednou z veľmi účinných procedúr, pri ktorej sa do podkožia do presne vymedzených bodov aplikuje 15 až 20 ml medicínskeho oxidu uhličitého .CO2 sa z podkožia veľmi dobre vstrebáva do žilového a lymfatického obehu. Ide o procedúru založenú na metóde stimulácie príznačnej pre akupunktúru.


Lokálnou aplikáciou čistého medicinálneho CO2 do podkožia sa umelo navodzuje stav miestneho kyslíkového dlhu, ktorý aktivizuje všetky mechanizmy, ktorými organizmus aktívne reaguje na zvládnutie tejto prechodnej situácie. Dôsledkom je zlepšenie lokálneho i celkového prekrvenia tkanív, oveľa lepšie využitie kyslíkových rezerv, zlepšenie výživy tkanív, uvoľnenie svalových stuhnutí, nepružného väziva, ale tiež podpora regenerácie tkanív a spomalenie degeneratívnych procesov (teda i procesov starnutia). To v konečnom dôsledku vedie k zlepšeniu celkovej výkonnosti organizmu, lepšej tolerancii rehabilitačnej záťaže a k zlepšeniu funkcií ako obehového, tak aj pohybového aparátu.


Plynové injekcie sa aplikujú injekčnou ihlou do podkožia do oblasti bolestí, do akupunktúrnych bodov, do svalových spúšťových bodov... Odporúča sa podávať 2 až 3 krát týždenne celkom asi 10 krát a potom ešte doplniť niekoľkými injekciami v rozmedzí 2 až 3 týždňov. Po aplikácii je vhodný kľud v trvaní min. 30 minút.

MANUÁLNE TECHNIKY

Pod pojmom manuálna terapia sa rozumie liečba ochorenia pohybového aparátu, kedy fyzioterapeut manuálne ovplyvňuje svalstvo, šľachový a kostrový systém človeka. Vďaka špeciálnym technikám sa uvoľňuje napnuté svalstvo a zároveň sa môže aktivovať oslabené svalstvo. Manuálne sa vytvára rovnováha v svalovom systéme, ovplyvňujú sa svalové segmenty a postupne sa zvyšuje záťaž na pohybový aparát. Medzi najpoužívanejšie manuálne techniky sa zaraďuje mobilizácia periférnych kĺbov, mäkké techniky, postizometrická relaxácia - PIR, antigravitačná relaxácia - AGR. 
SM Systém 

Ide o komplexný cvičebný systém využívajúci elastické laná, ktorý vytvoril MUDr. Richard Smíšek. SM systém účinne odstraňuje bolesti chrbta a problémy s pohybovým aparátom. Tento komplexný systém cvičebných úkonov sa odporúča pri diagnózach ako je skolióza, vysunutá platnička, chronické bolesti chrbta a iné. Je to súbor jednoduchých a účinných cvikov založených na aktivácii svalových špirál. Tie sťahujú obvod tela, vyrovnávajú chrbticu do strednej línie a vytvárajú silu nahor. Uvoľňujú sa blokády chrbtice, zvyšujú sa medzistavcové priestory – uvolnením svalstva a tým sa platnička môže „vrátit“ na pôvodne miesto. Dlhodobým cvičením predchádzate zvýšenému opotrebovaniu kĺbov. Veľmi dôležitá je pozícia tela, charakter cviku, použitá sila, rýchlosť, dĺžka a intenzita cvičenia.

DNS (Dynamická neuromuskulárna stabilizácia)


Je koncept založený na základe vývojovej kineziológie a zameraný na pohybové stereotypy človeka, ich diagnostiku a na nápravu. Prostredníctvom DNS metódy sa pracuje s chybnými pohybovými vzormi a nefunkčným jadrom tela, ktoré vedú k preťažovaniu jednotlivých segmentov a vyúsťujú do chronickej bolesti (drieková časť chrbtice, bedrové kĺby a pod).

McKenzie


Metóda pochádzajúca z Nového Zélandu a je mimoriadne vyhľadávanou medzi pacientami trpiacimi bolesťami chrbtice, ale i kĺbov. Ide o mechanickú diagnostiku, na základe ktorej sa prísne individuálne stanovuje špecifický pohyb pre terapiu. Efektívna je najmä pri poruchách medzistavcovej platničky, kde sa výrazne skracuje doba liečby.


Zásadnou výhodou metódy McKenzie je pacientova nezávislosť od terapeuta. Vyšetrenie je mimoriadne dôsledné a podrobné. Pacient vykonáva vybraný pohyb podľa presných doporučení terapeuta. Liečbu metódou McKenzie možno využiť aj pri blokovom postavení chrbtice, opotrebovaní kĺbov (artrózach) a podobne.

LTV deti a seniori


Liečebný telocvik pre deti sa zameriava na korekciu držania tela – postúry tela, úpravu nesprávnych pohybových funkcií a stereotypov a edukácia rodičov ( o rehabilitácii alebo o LTV ) v domácom prostredí. Je určený pre deti do 15 rokov. Cvičenie je vykonávané za asistencie fyzioterapeuta. Cieľom individuálneho telocviku v staršom veku je udržanie telesnej pohybovej aktivity, zlepšenie kondície a svalovej sily a rozvoj funkčnej motorickej adaptácii organizmu za pomoci rôznych techník na udržanie sebestačnosti pri rôznych denných aktivitách.

LTV dospelý


Individuálny liečebný telocvik pre dospelých, ktorý je prispôsobený zdravotnému stavu pacienta pod odborným vedením fyzioterapeuta. Cvičenie je vykonávané za asistencie fyzioterapeuta a cieľom tohto individuálneho telocviku je udržanie telesnej pohybovej aktivity, zlepšenie kondície a svalovej sily a rozvoj funkčnej motorickej adaptácii organizmu za pomoci rôznych techník.

Kinesiotaping


Kinesiotaping je spôsob liečby založený na telu vlastných reparačných procesoch. Účinnosť sa prejavuje vďaka aktivácii nervovej a obehovej sústavy. Metóda vychádza z poznatkov kinesiologie ako vedy uznávajúci význam tela a pohybu pri rehabilitácii a bežnom živote. Preto je tento funkčný taping nazývaný "kinesio" taping. Svaly neslúžia len k pohybu tela, ale tiež riadia žilový obeh, lymfatický tok, telesnú teplotu, atď. Z tohto dôvodu akékoľvek zlyhanie správnej svalovej funkcie vyvolá najrôznejšie druhy zdravotných ťažkostí. V dôsledku toho, kinesiotaping venuje veľkú pozornosť významu svalovej funkcie pre aktiváciu telu vlastných liečebných mechanizmov.

FYZIKÁLNA TERAPIA


Fyzikálna terapia je liečebný systém, ktorý využíva účinky rozličných druhov fyzikálnych javov na ľudský organizmus. V podstate ide o využívanie fyzikálnych podnetov, ktoré vyvolávajú v organizme požadované zmeny. Metódy fyzikálnej terapie sa uplatňujú pri udržiavaní a podpore zdravia, pri liečení chorobných stavov, pri obnovení stratených, resp. porušených funkcií a schopností. Ide o prinavrátenie zdravia v procese liečby prostredníctvom novej a výkonnej zdravotníckej prístrojovej techniky.  

Elektroliečba


Elektroliečba patrí k fyzikálnej terapii, pri ktorej je využívaný liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie. Elektroliečba v prevažnej miere využíva svoje analgetické účinky, často zlepšuje krvnú cirkuláciu a výživu tkanív, tlmí zápalovú aktivitu a uľahčuje tak ľahšiu úpravu pohybových funkcií. Princíp elektroliečby spočíva v stimulácii nervu a svalu striedavým elektrickým prúdom rôznej frekvencie a priebehu, čím podporuje chod fyziologických procesov v tkanivách, zmierňuje bolesť, ovplyvňuje krvný obeh a látkovú výmenu, uvoľňuje alebo stimuluje svalstvo a zmierňuje opuchy. Je vhodná na podpornú fyzikálnu liečbu rôznych neurologických, ortopedických, interných a iných ochorení sprevádzaných bolesťou a zvýšeným alebo zníženým svalovým napätím. Elektroliečba využíva pôsobenie nízko, stredne a vysokofrekvenčného prúdu na ľudský organizmus a je vhodným doplnkom ostatných fyzioterapeutických postupov.

Laseroterapia


Laseroterapia je najmodernejšia najefektívnejšia forma svetloliečby s výraznými biostimulačnými (stimulácia kolagénu, urýchlenie regenerácie ciev, urýchlenie hojivého procesu), protibolestivými a protizápalovými (protibakteriálnymi i protivírusovými) účinkami a pôsobí tiež na zmenšenie opuchov. Liečba laserom využíva opakované impulzy úzkeho zväzku monochromatického svetla - nosič energie, ktorá sa odovzdáva pri dopade na ožarovanú plochu. Je životabudičom pre bunky. Laser je aplikovaný buď kontinuálne alebo pulzne. Kontraindikácie: striktný zákaz aplikácie laserového lúča do očí, na malignity a prekancerózy, zákaz aplikácie na žľazy, brucho v gravidite, varikozity alebo pri záchvatových neurologických ochoreniach.

Ultrazvuk


Využíva mechanické vlastnosti zvukových vĺn s vysokou frekvenciou na zmiernenie svalových kŕčov, odstránenie spúšťových bodov vo svaloch, na uvoľnenie a zahriatie svaloviny, ale aj všeobecne na podporu hojenia. Výhodou je jej nebolestivosť a možnosť ošetrenia väčšej plochy. Mechanické vlnenie je v tkanivách absorbované a premenené v tepelnú energiu, pri ktorej dochádza k mikromasáži na základe rozkmitania všetkých atómov a molekúl celých buniek, dochádza k zvýšeniu teploty hlbokých tkanív.

Magnetoterapia


Ide o liečbu (umelo vytvoreným) magnetickým poľom, ktorá pozitívne vplýva na prevenciu, liečbu a rehabilitáciu predovšetkým problémov pohybového aparátu. Pomáha uľaviť od bolesti pri dlhodobo neliečených alebo zanedbaných ortopedických, reumatologických a iných zdravotných ťažkostiach. Účinky magnetoterapie pozostávajú z účinkov analgetických, myorelaxačných, protiedémových, vazodilatačných, detoxikačných, hojivých, regeneračných, protizápalových a protireumatických. Veľmi dôležité je, aby v priebehu liečby pulzným magnetickým poľom neboli uskutočňované žiadne rentgenové vyšetrenia alebo liečba ožarovaním (mimo laserovej terapie). Tieto vyšetrovacie metódy negatívne pôsobia na dosiahnuté výsledky terapie. Regeneračné procesy, ktoré boli naštartované, tým bývajú prerušené. Po dlhšom ožarovaní rentgenovými alebo inými paprskami je magnetoterapia menej účinná. Môže však byť veľmi úspešne nasadená v rámci doliečenia.

Suchý uhličitý kúpeľ

Ide o kvalitatívne vysokohodnotnú rehabilitačnú, regeneračnú, rekondičnú a relaxačnú procedúru rozpracovanú na základe nových vedeckých poznatkov o účinku oxidu uhličitého na človeka.


Kúra je vhodná k znižovaniu nadváhy, odstraňovaniu celulitídy, pomáha riešiť poruchy prekrvenia končatín, vysoký krvný tlak, likviduje stres, nespavosť, svalové spazmy, zmierňuje psychickú záťaž. Zlepšuje mozgové funkcie, pamäť a pozornosť. Celkovo zlepšuje prekrvenie.


Podstatou procedúry je uzatvorenie tela (okrem hlavy) do vaku, plneného čistým oxidom uhličitým. Procedúra celkom trvá asi 60 minút. Podnetom spúšťajúcim zdravotné účinky procedúry je zvýšenie obsahu oxidu uhličitého v pokožke tela. Základnou fyziologickou reakciou na tento podnet je rozšírenie všetkých ciev až po vlásočnice so súčasným zvýšením obsahu kyslíka v krvi. To má za následok dokonalé prekrvenie pokožky, svalstva a všetkých telesných orgánov, vrátane žliaz a mozgu dobre okysličenou krvou, čo vedie ku všeobecnému posilneniu organizmu, povzbudeniu imunitného systému.


Medzi pozitívne efekty procedúry patrí skvalitnenie prekrvenie organizmu - zlepšenie prekrvenia končatín, prekrvenie mozgu, zníženie hodnoty vysokého tlaku, napomáha detoxikácii, skvalitňuje sa ním hojenie pooperačných jaziev, napomáha regenerácii pokožky. Upravuje hormonálny systém - zvýšená produkcia hormónov, potlačenie klimakterických problémov, potlačenie menštruačných bolestí a úprava cyklu, možné odstránenie sterility, impotencie. Pôsobí na nervový systém - odstránenie neuróz, depresií, stavov vyčerpanosti, nespavosti migrén, celkové posilnenie imunity. Pôsobí na svalstvo a kostru - odstránenie lymfatických opuchov, potlačenie reumatických ťažkostí, potlačenie osteoporózy.

TERMOTERAPIA A FOTOTERAPIA

Hlavným účinkom pri všetkých termo terapeutických procedúrach je prekrvenie čiže hyperémia. Vďaka prekrveniu, ktoré v organizme zaisťuje ďalšie regeneračné procesy (napríklad zvýšenie výživy a zlepšenie funkcie miesta kam pôsobíme) klesá stuhnutosť svalov, výrazne sa zrýchľuje hojenie. Termoterapia tiež pôsobí protizápalovo, analgeticky a uvoľňuje svalové napätie. Pred začiatkom terapie je potrebné vedieť, že žiadna procedúra vám nesmie počas svojho priebehu zhoršovať existujúci zdravotný stav. Po prvej aplikácii termoterapie môže nastať minimálne zhoršenie, ale to býva vo väčšine prípadov len dočasné, pretože telo reaguje na liečebný proces a môže sa zo začiatku brániť.


Fototerapia alebo liečba svetlom má na ľudský organizmus veľmi pozitívny vplyv, pretože svetelná energia, ktorú naša tkanivo pohlcuje vyvoláva v našich bunkách fotochemické reakcie. Polarizované svetlo ( biolampy – biobeamu) preniká hlboko do tkanív, a vďaka tomu je liečba intenzívnějšia. V ľudskom tele vyvoláva rôzne pozitívne liečebné reakcie (analgetický, protizápalový, biostimulačný účinok).

TDP lampa


TDP lampa GOU GONG je revolučný terapeutický prístroj, ktorý vynašla skupina vedcov a lekárov vo výskumnom inštitúte v Ghongging v Číne. Kľúčovým prvkom TDP lampy je unikátna patentovaná minerálna platňa, ktorá je pokrytá 33 minerálmi. Keď sa minerálna platňa nahreje na určitú teplotu (cca 280°), produkuje jedinečné bio spektrum elektromagnetických vĺn, ktoré dokáže ľudské telo prijímať. Spektrum elektromagnetických vĺn produkovaných TDP lampou je zhodné so spektrom elektromagnetických vĺn zdravých buniek. Tak sa v organizme dokáže opäť vytvárať prirodzená rovnováha a dokážu sa regenerovať aj poškodené bunky.

Lokálna kryoterapia


Princípom lokálnej kryoterapie je zníženie teploty postihnutých tkanív, kĺbov, svalov, šliach v čo najkratšom čase. Tento stimul vyvolá v postihnutej oblasti výrazné prekrvenie, naštartuje hojivé procesy, pôsobí proti bolesti, opuchom a zápalom.

Biolampa / Biobeam


Je polarizované svetlo (vlnenie iba v jednej rovine) ktoré pozitívne pôsobí na ľudský organizmus. Medzi Fyziologické účinky polarizovaného svetla patrí biostimulácia (urýchľuje sa bunková aktivita) - podpora a urýchlenie zahojenia odrenín, popálenín, vredov predkolenia a iných rán. Zrýchľuje sa regenerácia a tým vznikajú nové živé bunky – tkanivá. Zlepšuje sa obranyschopnosť organizmu. Má protizápalové účinky - likvidácia zápalu svalu a šliach, opary, tenisový lakeť, dojčiacim mamičkách pomáha pri zápale prsníka. Urýchľuje hojenie rán a má analgetický účinok - tlmenie bolesti u ochorení ako je artróza, zápaly svalov, hojenie rán, šliach, bolesti kĺbov. Zmierňuje kožné problémy rôzneho charakteru. Biobeam je fototerapia infračerveným nepolarizovaným svetlom, žiarenie o vlnovej dĺžke do 1400nm. Pri tomto druhu fototerapie dochádza k prehrievaniu a teplo je odvádzane krvou, podporuje vazodilatáciu, má analgetický a spazmolytický účinok.

Rašelinový zábal


Rašelina skrýva nespočetné množstvo živín, prírodných stopových prvkov, minerálov a látok, ktoré sa ľahko vstrebávajú cez ľudskú pokožku. Je bohatá na organické látky, a to hlavne na kyselinu huminovú, triesloviny, enzýmy a vosky. Priaznivo ovplyvňuje obnovu kožných buniek, pôsobí antibakteriálne a posilňuje imunitu. Svojim zložením zvyšuje prekrvenie, zlepšuje činnosť svalstva a kĺbov, podporuje rýchlejšie vstrebávanie krvných výronov, zlepšuje stav pomarančovej pokožky, zlepšuje hojenie ťažkých kožných exémov a mnohé ďalšie. Doporučujeme ho pri chronických stavoch reumatického pôvodu, bolestiach kĺbov a chrbtice, artróze, svalových kontraktúrach, obezite, celulitíde a je vhodný pre zvýšenie lokálneho prekrvenia.

Rázová vlna BTL – 6000 SWT Topline


Rázová vlna je akustická vlna, ktorá prenáša obrovské množstvo energie na postihnuté miesto – väzivové alebo myoskeletárne tkanivo v subakútnom, subchroníckom alebo chronickom stave. Vyvoláva hojivé a regeneračné procesy. Výhody rázovej vlny sú v rýchlosti a efektívnosti liečby bolesti, zlepšenie hybnosti, neinvazívnosti liečby a bez vedľajších účinkov. Rázová vlna sa využíva v rehabilitácii, športovej medicíne, ortopédii a fyzioterapii.


Liečebné účinky

• Analgetický efekt - Zvýšená schopnosť odplavovania substancie P, ktorá je mediátorom bolesti ako v periférnom, tak v centrálnom nervovom systéme.

Zníženie svalového napätia

• Akcelerácia hojenia

• Zvýšenie produkcie kolagénu

• Zlepšenie metabolizmu a mikrocirkulácie

• Zlepšenie hybnosti

• Rozpúšťanie vápenatých usadenín vo väzivových bunkách


Najčastejšie indikácie pre liečbu rázovou vlnou sú ochorenia ako tenisový lakeť, bolesti v ramenného kĺbu a svalových spojení ramena s obmedzenou pohyblivosťou, rehabilitácia zápalu achillovej šľachy, bolesť a tlak na tibiálnej kosti, šľachy a svalové spojenia v hornej časti dolných končatín, hlavne triesla, bolesti pri nadmernej záťaži kolena, akútne aj chronické zápaly päty. V rámci aplikácie rázovej vlny využívame prístroj BTL-6000 SWT Topline. Optimálna doba aplikácie je v rozmedzí 30 až 45 minút. 

Hypoxyterapia


Je to bunková terapia vysokohorským vzduchom. Terapia ktorá simuluje percentuálnu prítomnosť kyslíka vzduchu v danej nadmorský výške. Celý tento proces núti úspornejšie hospodáriť telo z energiou a tak vlastne štartuje zvýšený metabolizmus organizmu. Ako vieme, rýchlejší metabolizmus núti telo k vydaniu vyššieho množstva energie a tým efektívnejšie „hospodáriť“ z energiou. Nastáva vyšší výkon, redukcia váhy /spaľujú sa vlastné tuky/ a zvyšuje sa odolnosť voči stresu. Samotný prístroj po absolvovaní prvej testovacej terapie zisťuje ako ste na tom kondične a po vyhodnotení určí pracovník obsluhy akou záťažou /nadmorskou výškou/ začínate svoju 12 násobnú terapiu.


Aby táto terapia bola účinná odporúčame minimálne 10-12 terapii. Samotné telo si musí zvyknúť a postupnou zvyšujúcou záťažou efektívne zužitkovať tento ozdravujúci proces nadmorskej výšky. Vašu záťaž riadi počítač, to znamená že sleduje váš zdravotný stav počas celej terapie /cca 50 min./ tak aby efektivita bola maximálne využitá a maximálne bezpečná.


Hypoxyterapia Colory balance

Unikátna metóda bunkovej terapie vysokohorským vzduchom vám vďaka svojej efektivite pomôže znížiť množstvo telesného tuku. Aj vy môžete už dnes využiť špičkovú technológiu na redukciu hmotnosti, ktorú využívajú s úspechom desaťtisíce ľudí v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku.


Klient je vystavený pôsobeniu vzduchu s nižším obsahom kyslíka. Takto sa simuluje pobyt vo vysokohorskom prostredí. Telo sa stimuluje, aby podávalo vyšší výkon. Organizmus začne lepšie využívať energetické zdroje uložené v tukoch. Začne sa proces spaľovania tukov, zrýchli sa metabolizmus organizmu a vy chudnete.


Hypoxyterapia Vita plus

Unikátna metóda bunkovej terapie vysokohorským vzduchom vám vďaka svojej efektivite zvýši odolnosť proti stresu a naštartuje fyzický a psychický výkon. Využívajú ju riaditelia a vedúci pracovníci v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Ide o terapiu, ktorá v prostredí našej nadmorskej výšky /v pohodlí príjemného kresla a bez potreby namáhavého absolvovania výstupu/ imituje vyššiu nadmorskú výšku. Ide o to, aby sa zrýchlil v tele celkový metabolizmus. Telo potom pracuje na vyšší výkon a lepšie využíva svoje energetické zdroje, lepšie sa mobilizuje voči záťaži, stresu a ste odolnejší.


Hypoxyterapia Perform sport alpine

Unikátna metóda bunkovej terapie vysokohorským vzduchom vám vďaka svojej efektivite zvýši športovú výkonnosť a vytrvalosť. Určená taktiež pre športovcov - cyklistov, bežcov, plavcov, bežkárov a všetkých, ktorí si kladú otázku ako si zvýšiť športovú výkonnosť.